Altınordu
Sanayi Ecz
0452 223 18 58
Özel Umut Hastanesi Acil Girişi Karşısı

Deniz Ecz
0452 225 04 63
Vakıfbank Yanı Fatih Cad. No:22

Ulus Ecz
0452 234 42 12
Karşıyaka Mah. Kuğukent Sapağı Elit Fırını Karşısı

Fatsa
Eczane Pera
0452 400 16 46
Devlet Hastanesi Acil Karşısı

Ünye
Can Ecz
0452 323 95 72
1 No.lu sağlık Ocağı Karşısı

Ahsen Ecz
0452 324 28 90
Fiskomar Karşısı

Ziyaretci İstatistiği
mod_vvisit_counterBugün350
mod_vvisit_counterDün1075
mod_vvisit_counterHafta350
mod_vvisit_counterAy35606
mod_vvisit_counterToplam2261797

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile, stok düzeltme hakkından yararlanmak isteyen meslektaşlarımız tarafından yapılması gereken işlemler duyurulmuş, TİTCK Başkanlığı tarafından da, İlaç Takip Sistemi üzerinden “Deaktivasyon Bildirimi” işlemlerinin ne şekilde yapılacağı duyurulmuştur.

Deaktivasyon İşlemleri ile ilgili olarak, meslektaşlarımız açısından oluşan çekinceleri gidermek ve sistemde yanlış yapılabilecek deaktivasyon işlemlerinin iptaline olanak sağlayacak bir düzenleme de yer almasını teminen, Birliğimiz tarafından TİTCK Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eczacıların stok eşitleme sürecinde yanlış deaktivasyon işlemlerinin iptaline olanak sağlayan düzenleme hayata geçirilmiştir.

Meslektaşlarımızın stok eşitleme işlemlerini Deaktivasyon Bildirimi ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Konu hakkında TİTCK web sayfasında “Stok Affı Hakkında Duyuru” yayımlanmış olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metni için tıklayınız.

 

 

 

21 Ekim 2016 tarihinde (bugün) 29864 Sayılı Resmi Gazete’de Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız.

Yönetmelik Ek'i için tıklayınız.

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü tarafından 20.10.2016 tarihinde (bugün)“ Manuel Reçetelerde Başhekimlik Onayı” başlığı altında yayımlanan duyuru şu şekildedir;

“Bilindiği üzere sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenen ve serbest eczanelerden karşılanan ilaç reçetelerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik olarak düzenlenmesi esastır.

Ancak “Yabancı ülkelerle yapılan ‘Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri’” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler(Almanya sigortalılar hariç), majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri, ithal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler, Tebliğin 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, acilde düzenlenen reçeteler, aile hekimleri tarafından ‘gezici sağlık hizmeti’ kapsamında düzenlenen reçeteler, evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler v.b.” gibi istisnai hallerde elektronik reçete düzenlenmesi zorunlu olmayıp bu reçetelerin manuel olarak düzenlenmesi durumunda başhekimlik onayı gerekmemektedir.

Sistemlerin çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek ve başhekimlik tarafından kaşe ve imza ile onaylanacaktır. Özel tıp merkezleri ile özel diyaliz merkezlerinde ilgili mevzuatı kapsamında mesul müdür/başhekim olarak tanımlanan kişilerce de söz konusu onay işlemi yapılabilecektir. Onay işleminde ayrıca mühür istenmemektedir.İlgililere önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.10.2016 tarihinde (bugün) “Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında“ bir duyuru yayımlanarak, mevcut raporların geçerliliği konusunda açıklama yapılmıştır.

SUT’un “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakta olup; Kurum duyurusunda, oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu Tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait aşağıda yer alan açıklamaların dikkate alınacağı belirtilmiştir:

1)    Aynı Tebliğin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasının (y) bendinde “setuksimab” etken maddeli ilaca ait SUT düzenlemesinde yer alan “KRAS” ibaresi “RAS” olarak değiştirilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

2)    Aynı Tebliğ ile daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen “pertuzumab”, “masitentan”, “adrenalin (oto enjektör formu)” ve “nitisinon” etken maddeli ilaçlar Ek-4/A listesine dahil edilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

Devamını oku...

 

ÖNEMLİ DUYURU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, SGK Başkan Yardımcısı Op.Dr.Orhan Koç, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü v. Dr.Gazi Alataş ve SGK bürokratları ile bugün bir görüşme gerçekleştirerek, gündemde yer alan bazı konuları değerlendirmişlerdir.

Görüşme konuları şu şekildedir;

1)Güvenli E-imza ile E-reçete Düzenlenmesi Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2016 tarihinde yayımlanan son duyuru ile 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebileceği, mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ilgili tüm kişiler, özel veya kamu tüm kurum/kuruluşlar tarafından alınması gerektiği bildirilmiştir.

Kurum tarafından 05.10.2016 tarihinde yayımlanan “E-Reçete Güvenli Elektronik İmza Sürecine İlişkin” başlıklı duyuru ile ise, hekim bazlı, farklı tarihlerde yapılan ötelemeler nedeniyle sistem tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” de e-reçete düzenlenmesine, hekim bazlı öteleme süresi bitene kadar izin verildiği; bu şekilde sistem izin verdiği için “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” düzenlenmiş e-reçetelerin de karşılanmaya devam edileceği, hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı vb. durumların olabileceği göz önüne alınarak, ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin verileceği duyurulmuştur.

Yaptığımız görüşmede; güvenli e-imza ile e-reçete düzenlenmesi uygulamasının Birliğimiz tarafından da desteklendiği ancak süreçte hasta ve eczacıların mağduriyetine yol açması olası olan bu düzenlemeye, hekimlerin istenilen düzeyde e-imzayı edinmesi ölçüsünde geçilebileceği, yapılan değişiklik kapsamında sehven karşılanan reçetelerin eczacılar açısından kesintilere yol açabileceği ifade edilmiştir.

Kurum yetkilileri konu hakkında Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü, güvenli e-imzaya geçmemiş olan hekimlerin bu eksikliklerini tamamlamaları konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu konunun performans kriterleri içerisinde değerlendirileceğini, sahte reçete gibi uygulamaların önüne geçilmesinin ve eczacıların daha güvenli ortamda reçete karşılamalarının hedeflendiğini açıklamışlardır. Hekimlerin kısa sürede güvenli e-imza edinmelerinin sağlanacağı, Sağlık Bakanlığının kararlı olduğu ve bu süreçte, eczacıların mağdur olmamaları konusunda Kurum yetkilileri tarafından da gerekli hassasiyetin gösterileceği bilgisi alınmıştır.

Devamını oku...

 

 

Odamız bünyesinde tiyatro grubu oluşturulacaktır.Katılmak isteyen üyelerimiz isimlerini Odamıza yazdırabilirler veya üyemiz Ecz. Elif Ebru SİHİR'i (TEL:0 555 314 41 30) arayabilirler.İlk toplatısını bugün 17.10.2016 saat:18.00'de odamızda yapacaklardır. Duyurulur.

 

Tüm eczacılarımızın dikkatine.
Stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin iptaline olanak sağlamak amacıyla Deaktivasyon İptal Bildirim servisi yayınlanmıştır.
İlgili servisin endpoint adresi:http://its.saglik.gov.tr/DeaktivasyonIptalBildirim/DeaktivasyonIptalBildirimReceiverService?wsdl
Bu servisle sadece stok affı sebebiyle yapılmış deaktivasyonlar iptal edilebilecektir ve servisin yanlış çağrılması durumunda alınacak yeni hata kodları aşağıda verilmiştir:
15024 - Ürün deaktif edilmemiş
15025 - Ürün tarafınızdan deaktif edilmemiş
15026 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon yapılmamış
Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 473