2018 YILI ODA AİDATLARI HK.

TEB tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi esas alınarak, 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi için belirlediği katsayıyla hesaplanan 2018 yıllık aidatlar aşağıya çıkarılmıştır.

ECZANE ECZACILARI İÇİN
ODA AİDATI                               :    54.28 TL
AFET FONU                               :    54.28 TL
YARDIM SANDIĞI                      :  162.83 TL
ODA HİZM. KAT. PAYI                :  813.61 TL
TOPLAM                                     :  1.085.00 TL
MESUL MÜDÜR ( DEPO VE ÖZEL HASTANELER )
ODA AİDATI                         :    54.28 TL
YARDIM SANDIĞI                :  162.83 TL
ODA HİZM. KAT. PAYI          :  813.61 TL
TOPLAM                              :   1.030.72 TL
KAMU ECZACISI
ODA AİDATI                         : 27.24 TL
YARDIM SANDIĞI                : 81.41 TL
TOPLAM                              :  108.65 TL
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 55. maddesinin ( b) fıkrası, “Aidatlar en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenir.” Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar, hükmüne eczacılarımızın dikkat etmeleri önemle duyurulur.