Şubat 27, 2018

2018 Ocak Ayı Katılım Payı Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı’ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2018 Ocak Ayı Hastane ilaç malzeme avansı, eczane kan ürünü ile eczane ve optik katılım payı tutarlarının […]
Şubat 26, 2018

2018 YILI ODA AİDATLARI HK.

TEB tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi esas alınarak, 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi için belirlediği katsayıyla hesaplanan 2018 yıllık aidatlar aşağıya çıkarılmıştır. ECZANE ECZACILARI […]
Şubat 26, 2018

Yenilenen Eczane Paket Sigortası Hakkında

Bilindiği gibi Yardımlaşma Sandığı’mız tarafından 10.02.2017 tarihinde sigorta şirketimiz olan TEB Artı Sigorta Brokerliği aracılığıyla Bedeli Afet fonundan karşılanmak üzere Yardımlaşma Sandığı üyesi olan tüm üyelerimizin […]
Şubat 26, 2018

Majistral İlaçlarda Yer alan Müstahzarlar Hakkında (Güncellendi)

Kişilere özel olarak hazırlanan majistral ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesi, Kurum tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin; “4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (1) […]