Eczane Dışına ve Vitrinlere Konulan Reklam Tabelaları, Levha ve İlanlar Hk.

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25. Madde 3 bendine göre ;

Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, , iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan yapıştırılamaz” hükmü yer almaktadır.

Sağlık Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde bu madde hükmüne aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili eczaneler  hakkında Kanun’un 45. maddesi doğrultusunda işlem yapılmaktadır.


Eczacılarımızın bu hususa dikkat etmesi ve mevzuata aykırı davranmaması gerekmektedir.