ECZANE SATIŞ HASILATLARI HAKKINDA

Medula üzerinde SGK Hasılatı ile İnteraktif Vergi Dairesindeki Hasılatı arasında fark olan meslektaşlarımızın dikkatine; (interaktif vergi dairesindeki hasılatın daha düşük olması sorun teşkil ediyor)

SGK cirosu=Hasta katılım payı+kurum ödediği tutar+Reçete Hizmet Bedeli gibi rakamları içeriyor.

Satış hasılatı=yıl içinde kesilen fiş ve fatura rakamlarının toplamı.

Normal bir eczanede Satış hasılatı>SGK rakamı olması gerekiyor.
Kurumla yaptığımız görüşmelerde bu rakamın düşük olduğu eczanelerin olduğu bilgisini aldık.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sayıştay denetimine tabi. Yapılan denetimlerde bu durumdan kaynaklı olarak kurumun alması gereken iskonto rakamından daha düşük iskonto aldığının raporlandığı iletildi.

Bu farklılığın giderilmesi yani, Satış hasılatı rakamının SGK rakamından fazla olması için beyanda bulunulan yıl için meslektaşımızın SMMM’si ile görüşerek düzeltme beyannamesi verilmesi ve vergi denetiminden muaf olabilmek adına 7440 sayılı kanun çerçevesinde matrah artırımı yolu seçilebilir.

Meslektaşımızın SMMM’si ile görüşerek bu duruma çözüm getirmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.