Altınordu
Poyraz Ecz
0452 234 38 83
Zübeyde Hanım Cad.No:141/C Cumartesi Pazarı Mevki İdeal AVM Karşısı

Pelin Ecz
0452 225 49 99
Eğitim Araştırma Hastanesi Çıkış Kapısı Karşısı

Gündoğdu Ecz
0452 234 51 04
Doğakent Fizik Tedavi Hastanesi Karşısı

Fatsa
Seyitolu Ecz
0452 423 16 97
Belediye Kars

Ünye
Turan Ecz
0452 324 04 41
Fiskomar Kars

Ziyaretci İstatistiği
mod_vvisit_counterBugün95
mod_vvisit_counterDün1539
mod_vvisit_counterHafta95
mod_vvisit_counterAy30050
mod_vvisit_counterToplam2944255

Odamız üyesi Ecz.Gürol DEMİR'in Subaşı Mah. Şehit Şenel Sok. No:58/A  (Ordu Devlet Hastanesi Otoparkı Karşısı) adresinde yer alan Demir Eczanesinin açılışı yapılacaktır.Genç meslektaşımıza meslek hayatında başarılar dileriz.

Açılış: 30 ARALIK 2017 Cumartesi günü Saat: 11.30

 

24. Bölge Ordu Eczacı Odası tarafından uygulanacak Sıralı Dağıtım Reçeteleri hakkındaki esaslar;

SGK ile yapılan ilaç teminine ilişkin protokolün  Madde 3.7 ( Protokol ekinde Ek-4te belirtilen reçeteler TEB sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce EŞİT paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir. Kurumca sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlayan kişiler, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istekleri eczaneye başvurabilirler bu madde hükmüyle ilgili düzenlemeler Protokol ekinde (EK-4) belirtilmiştir. Gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyeti hastayı mağdur etmeyecek ilave önlemler alır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin uygulanmasını yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar. Sisteme ilişkin kuruma iletilen öneri ve şikayetler kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir. TEB tarafından yapılan iyileştirmelerde Kuruma yazılı olarak bildirilir. Bölge Eczacı Odaları tarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı, bu sistemin işleyişi için yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez heyeti tarafından belirlenir. Bölge Eczacı Odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderlerini gösteren belgeleri TEB aracılığıyla Kuruma rapor eder. Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapan Eczacı Odası tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadar aksaklığın olduğu bölgede Kurum bu madde hükmünü uygulamamaya yetkilidir. ) gereğince protokolün 7. Bendi (Sıralamada yer alsın ya da almasın kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı ,kapsamda yer alan reçetenin eczanesine gelmesi halinde reçete hakkında eczacı odasına veya eczacı odası temsilcisine bilgi vermekle yükümlüdür.) bu usullere uymayan eczacıların 12. Bendi ( kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra TEB Heyeti tarafından 5.000.00 (Beşbin) TL para cezası verilir. 3. İhlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6 ay süre ile çıkarılır.) gereğince cezalandırılmasına komisyonumuzca ön görülmüş, yönetim kurulunca kararlaştırılmıştır.

1. a) Önceki yıllarda sıralı dağıtımda eczaneler arası dağıtılan kan ürününlerinde bazı dengesizlikler olduğu görülmüştür. Bu durumda eski döneme ait tutarların silinip, 1 Ocak 2018 milat kabul edilerek reçete dağıtımının yapılması hakkaniyetli kabul edilmemektedir. Denkliğin sağlanması adına bugüne kadar ortalamanın üzerinde reçete karşılayan eczanelerin denklik sağlanana kadar sistem dışında bırakılması, denklik sağlandığında sisteme dahil edilmesinin uygun olduğu,

b) Kan ürünü sıralı dağıtımı için 3 ayrı  grup oluşturulmuştur.

1. grup: Altınordu, Gülyalı,Perşembe,Ulubey,Gürgentepe,Gölköy,Mesudiye,Kabadüz

2.grup: Fatsa,Çamaş,Çatalpınar,Aybastı,Kabataş,Kumru,Korgan

3.grup: Ünye,İkizce,Çaybaşı,Tekkiraz,İlküvez,Akkuş,

Bu gruplar kendi içerisinde sıralı kotalı (Kan ürünü) reçeteleri karşılayacaktır.

c ) Kan ürünü reçetelerinin eczane başına aylık 10.000.- TL limitle sıralı – kotalı dağıtımının uygun olduğu,

d) Eczanelere gelen sıralı dağıtıma tabi kan ürünü reçetelerinin eczane tarafından odaya bildirilmesine, sıradaki eczanelerin odanın internet sayfasında duyurulmasına, hastanın sıradaki eczaneye yönlendirilmesinde odanın bilgilendirilmesi, hastanın gitme imkanı yoksa sıradaki eczanenin hastaya yardımcı olması, gerektiğinde ilaçlarıyla hastanın evine sevkinin sağlanması, işlemler tamamlanınca odaya bilgi verilmesi,

2. İşyeri reçetelerinin aylık 3.000.- TL limitli olması,

3. Eritropoetin grubu reçetelerin aylık 5.000.-TL limitli olup,

4. Ç grubu diyaliz merkezlerinde düzenlenmiş Eritropoietin dışı reçetelerin aylık 2.000.- TL limitle karşılanması,

5. D grubu diyaliz solüsyonu reçetelerinin aylık 10.000.- TL limitle karşılanması,

6. E grubu yatan hasta reçetelerinin aylık 15.000.- TL limitle karşılanması,

7. F grubu SHÇEK ve Huzurevi  reçetelerinin önceden olduğu gibi aylık sıralı takipli karşılanması,

8. G grubu mobil reçetelerin aylık 15.000.- TL limitle karşılanması,

9. H grubu organ nakli reçetelerinin aylık 7.500.- TL limitle karşılanması,

10. I grubu tüp bebek reçetelerinin aylık 7.500.- TL limitle karşılanması,

11. İ grubu oral beslenme solüsyonlarını içeren reçetelerin aylık 7.500  TL limitle karşılanması,

12. J grubu Askeriye reçetelerinin aylık 2.500.- TL limitle karşılanması,

13. K grubu yurt dışı reçetelerin aylık 15.000.- TL limitle karşılanması,

14. L grubu evde bakım reçetelerinin aylık 2.000.- TL limitle karşılanması,

15. M grubu talasemi reçetelerinin aylık 15.000.- TL limitle karşılanması,

16. N grubu TNF blokerlerinin aylık 8.000.- TL limitle karşılanması,

17. O grubu majistral ilaçların aylık 15.000.- TL limitle karşılanması,

18. P grubu rituximab grubu reçetelerin aylık 8.000.- TL limitle karşılanması,

19. Sehven sıra dışı ilaç verilmesi (meduladan provizyon alınıp farmainboxdan alınmaması) veya olağanüstü durumlarda (ilacın piyasada olmayıp tek bir eczanede olması,nöbet) sıralamaya müdahale edilmesi yetkisinin yönetim kurulunda olmasına,

20. Odamız sisteminde yapılacak düzenlemeler tamamlanınca sıralı dağıtım listelerinin odamız internet sayfasında yayınlanması,

 

01.01.2018’den itibaren uygulanacaktır. Eczacılarımızın bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.

2012 Nisan - 2017 Aralık tarihleri arasında verilmiş olan Sıralı Dağıtım reçete toplam tutarları e-mail adreslerinize yollanmıştır.Ulaşmayan eczacılarımız odamıza bilgi verebilirler.

 

Bilindiği üzere 9 Eylül 2017 tarihli 30175sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT eki EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin; oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

Birliğimize yapılan bildirimler ile, "oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin uygulaması ile ilgili tereddüt oluştuğu aktarılarak; "oral oksibutinin" ifadesinin yalnızca transdermal oksibutinin için gerekli olup olmadığı; "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron" etken maddeli ilaçlar için "oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine; konuya açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumdan görüş talep edilmiştir.

Kurum tarafından iletilen ve ekte yer alan görüş yazısında;

EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesinde yer alan “oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen…” ifadesinin "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin” etken maddeli tüm ilaçlar için gerekli olduğu belirtilmektedir.

 

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda eczacılarımızın aşağıda maddeler halinde yazılan konulara özen göstermeleri gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup, konuya dikkat edilmesi bilginize sunulur.

 

  • Kaşelerde eczanenin telefon numarası ve adresi yazacak, kaşeler okunaklı olacaktır.
  • SGK, Yurtdışı ve Medikal Dilekçeleri kuruma uygun olacak.
  • Medikal faturalarında teslim tutanağı 2 adet ve zarfın dışında olacak.
  • Zarfların içinde reçeteler yığın olmayacak. Gerekirse ayrı zarfa koyulacaktır.
  • SGK, Yurtdışı ve Medikal fatura zarflarının dışında sadece teslim tutanakları olacaktır.
 

ÜNYE Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs nöbet listesi için tıklayınız.

 

Aralık  ayına ait  nöbet listesinde nöbet değişikliği yapılmıştır.

31  ARALIK  2017 PAZAR

CANDAN-BÜYÜK-KATIRCIOĞLU

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Kasım ayında kullanımınıza sunduğumuz tebrp web uygulamasına göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

tebrp uygulamasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. tebrp birimimiz, uygulamaya eklenmek üzere yeni modül ve özellikler üzerinde çalışmakta olup, bu modül ve özellikler de yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır.

“Detaylı Müstahzar Arama” modülünün geliştirme ve test aşamaları  tamamlanmış olup tebrp uygulamasına eklenmiştir. Bu modüle, masaüstü bilgisayarınız ile tebrp ye giriş yaptıktan sonra, sol kısımdaki menüden “Araçlar” başlığı altındaki detaylı arama modülünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Enteral Beslenme Ürünleri SUT kontrol uygulaması,  ilgili müstahzarların SUT ÖZET sekmesinde kullanımınıza sunulmuştur.

tebrp geliştirme aşamasında vereceğiniz katkı bizim için çok değerlidir.  Her türlü  görüş ve önerilerinizi uygulama içerisindeki iletişim modülünden ya da  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir .tr adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 26.12.2017 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu SSL/TLS Sertifikası TLS 1.2 Kullanımı” konulu duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Medula Uygulamasına giriş yaparken kullanılan internet tarayıcılarının 03.01.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde güncel sürümde olması önerilmiştir.

• Internet explorer 8 ve üzeri
• Google Chrome 38 ve üzeri
• Mozilla Firefox 27 ve üzeri

SGK tarafından yayımlanan duyuru aşağıdadır.

“Bilindiği gibi 07.12.2016 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu SSL/TLS Sertifikası TLS 1.2 Kullanımı” konulu duyuru ile 13.01.2017 tarihi itibari ile “SGK Kurum internet ve web servis uygulamalarına SSL/TLS erişiminde(https erişimi) en az TLS 1.2 sürümü desteklenecektir.” bildirisi yapılmıştı.

Konu ile ilgili 13.01.2017 tarihli diğer bir duyuru ile Kurum uygulamalarımıza bağlantı kuran cihazların eski sürüm cihazlar olması, bir önceki duyuruda belirtilen güncellemelerin yapılabilmesini sağlayacak yatırım planları için yeterli zaman bulunmaması gibi sahadan gelen bildirimler değerlendirilerek bağlantı metodu değişikliğinin 03.01.2018 tarihine ertelenmesine karar verilmişti.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 / 523