Kan Ürünü Reçeteleri Hk.


Değerli meslektaşlarımız son günlerde kan ürünleri reçetelerindeki yaşanan mağduriyetleri ve karışıklıkları önlemek adına Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülmüş olup, Kronik Inflamatuar Polinöropati (CDIP) teşhisinde başlangıç ve idame dozlarında ve diğer teşhislerde kaçar kutu ödenmesi gerektiğini açıklamak isteriz.

1-) Kronik İnflamatuvar Polinöropati endikasyonunda, Steroid tedavisine (puls veya idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap veya steroid tedavisine komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında; raporda Kronik İnflamatuvar Polinöropati (CDIP) teşhisi belirtilmelidir.

  • 2-5 ardışık günde bölünmüş dozlarda en fazla 2gr/kg/gün yükleme dozunda (Totalde 2 gr/kg) tedaviye başlanır. 5 günde alacağı toplam doz 2gr/kg’ı geçemez. (Hasta 100 kilo ise ve reçete/rapor dozu “0,4gr/kg 5 gün” olarak yazıldıysa: Toplam 5 günde 1x40x5=200 gr ilaç kullanacaktır. İlacın bir kutu dozu 5 gr ise 3 haftada 40 kutu ilaç alabilir. Bir kutu doz 10 gr ise 3 haftada toplam 20 kutu ilac alabilir.) Toplamda 21 günlük ilaç verilmelidir. Rapor ve reçete dozu karşılaştırılmalı düşük olana göre işlem yapılmalıdır.
  • Yükleme dozuna yanıt alınamaması durumunda 3 haftada bir 1g/kg total dozda 1 veya 2 günde verilir ve yanıt alınamaması durumunda tedavi sonlandırılır.
  • Başlangıç tedavisine yanıt alınması hâlinde 3 haftada bir toplam 0.4-1g/kg doz 1-2 günde uygulanır Alacağı toplam doz 1gr/kg’ı geçemez. (Hasta 100 kilo ise ve reçete/rapor dozu “0.4 gr/kg 2 gün” olarak yazıldıysa: Toplam 2 günde 0.4x100x2=80 gr ilaç kullanacaktır. İlacın bir kutu dozu 5 gr ise 3 haftada 16 kutu ilaç alabilir. Bir kutu doz 10 gr ise 3 haftada toplam 8 kutu ilaç alabilir. Toplamda 21 günlük ilaç verilmelidir.Rapor ve reçete dozu karşılaştırılmalı düşük olana göre işlem yapılmalıdır.

2-)Guillan-Barre sendromunda raporuyla toplamda 1 ayda 1 seferde maksimum 5 gün süreyle 0,4 g/kg/gün dozunda ilaç verilir. İlaç aynı raporla tekrar verilemez. Akut atak geçiren hastalarda bu durumun belirtildiği raporla tekrardan ilaç verilebilir. Rapor/Reçete doz/kilo bilgisi kontrol edilmelidir. Süresi gelmeden ilaç verilmemelidir.

3-)Bulber tutulumu olan myastenia graviste toplamda 1 ayda 1 seferde maksimum 5 gün süreyle 0,4 g/kg/gün dozunda ilaç verilir. İlaç aynı raporla tekrar verilemez. Akut atak geçiren hastalarda bu durumun belirtildiği raporla tekrardan ilaç verilebilir. Rapor/Reçete doz/kilo bilgisi kontrol edilmelidir. Süresi gelmeden ilaç verilmemelidir.

4-)Diğer teşhisler için sutta/prospektüsünde ve ereçete/erapordaki belirtilen dozları ve süreleri dikkate alarak ilaç verilmedir.

Mağduriyet yaşamamanız adına doz/kilo/gün ve adet bilgilerine önem göstermeniz duyurulur.