Medikal Malzeme Raporu Hk.

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden gelen duyuru;

Bilindiği üzere ayaktan hazır tıbbi malzeme ve işitmeye yardımcı cihaz sözleşmesi imzalamış merkezlerin sözleşme kapsamı manuel ve e-reçete karşılaması hususunda daha önce ne şekilde hareket edileceği belirtilmiştir.

Manuel raporlar ile reçete kabulünün yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddütler aradan geçen sürede kimi taraflarca dile getirilmiştir.

Bu kapsamda Kurum 23/05/2018 tarihli yazı ile manuel raporlar hakkında  “Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan duyuru ile e-reçete ve e-rapor düzenlemesine ilişkin kurallar 02.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere duyurulmuştur.
SUT’ta gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar usulüne uygun olarak  kağıt ortamında düzenlenmiş raporlarda kabul edilebilecektir.” hükmü belirtilmiş olup, ayaktan hazır tıbbi malzeme ve işitmeye yardımcı cihaz sözleşmesi imzalamış merkezlerin bilgisine sunulur.