Yüksek İskonto Uygulamaları Hk.

Yüksek İskonto Uygulamaları hakkında bilgilendirme içeren Türk Eczacıları Birliğinin 03.04.2018 tarih ve 2717 sayılı yazısı ektedir.

Yüksek Iskonto Uygulamaları Hakkında