2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Odamızın Olağan  Seçimli Genel Kurulu  aşağıdaki  gündem uyarınca çoğunluklu olarak   02 Eylül 2023 Cumartesi günü  Saat 14.00’de Odamızın Şarkiye Mahallesi 272. Sokak Uğurlu Apartmanı No:14/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Merkez binasında,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın  09 Eylül 2023  Cumartesi günü saat 14.00 ‘de Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının Bahçelievler Mahallesi 295. Sokak No:18 Altınordu/ORDU adresinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

            

Gündem Cumartesi günü bitirilecek ve yasa gereği seçimler 10  Eylül 2023  Pazar günü saat 09.00 – 17.00  arasında Altınordu İlçe Seçim Kurulu denetiminde Odamızın, Şarkiye Mahallesi 272. Sokak Uğurlu Apartmanı No:14/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Merkez binasında yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

GÜNDEM

1-Açılış

2-Genel Kurul Divan Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7-Raporların Görüşülmesi

8-Faaliyet Raporu ve Mali Raporun ayrı ayrı ibrası

9-2023-2024 Tahmini Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması

10-Seçime gidecek adayların tespiti

11-Dilek ve Öneriler

12-Kapanış

10  EYLÜL 2023 PAZAR

  • Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi………………. ( 7 Asil, 7 Yedek )
  • Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçim……………. ( 3 Asil, 3 Yedek )
  • Haysiyet Divanı Üyelerinin Seçimi………………… ( 5 Asil, 5 Yedek )
  • TEB Büyük Kongre Delegesi………………………… ( 6 Asil,6 Yedek )