SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2018 Yılı Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Temini / İşitmeye Yardımcı Cihazların Temini kapsamında sözleşme imzalayan Eczane/Medikal/İşitme Cihazı merkezlerinin dikkat etmesi gereken hususlar.
*Sözleşme kapsamında Kuruma teslim ettiğiniz reçetelerin ilgili birimlerce yapılan kontrolleri sonrası (sözleşme ve diğer bağlayıcı mevzuatlar kapsamında) yapılan kesintiler dönem sonlandırma ekranı (T.C. Kimlik numarası ile girilen ekran) mesaj oku menüsü üzerinden takip edilebilir. Mesaj oku bölümünde kesinti mesajı var ise kesinti konusu/nedenini yine aynı sayfa üzerinden “Reçete İtiraz” menüsü (kesinti yapılan dönem veya referans bilgisi olan alan seçilerek) üzerinden görülebilmektedir.
*Reçete itiraz menüsü üzerinden görülen kesinti nedeninin sözleşme ve bağlayıcı mevzuatlar yönünden hatalı olduğu düşünülüyor ise bu menüde kesinti yapılan her reçete bilgisinin sağında yeralan açıklama alanına uygun bir gerekçe yazılarak (gerekçe yazıldıktan sonra kaydet yapılarak) mesaj tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde itirazda bulunulabilmektedir.
*Yapılan inceleme sonrası kesinti mesajı ilgili merkez ekranına düştükten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde sistem üzerinden usulüne uygun yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
*Gerekçe belirtilmeden (açıklama alanı boş veya uygun gerekçe yazılmadan) yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.
-Kurum sistemi üzerinden faturalandırılmadan manuel olarak faturalandırılan reçete kesintileri ilgili tarafa inceleyici tarafından yazılı olarak tebliğ edildikten sonra gerekçesi ile birlikte 5 (beş) iş günü içerisinde (faksla yapılan itirazın itiraz dilekçe aslı 3 iş günü içerisinde Kurum ilgili birimine gönderilmek zorundadır) yazılı alarak itiraz edilmesi gerekmektedir.
*Yapılan itirazlardan yukarıda belirtilen hususlara uygun olanlar Kurum ilgili birimi tarafından faks, mail veya telefon yoluyla itirazların karara bağlandığı Komisyona davet edilmektedir.
* Komisyona itiraz eden merkezin incelemeye esas belgeleri incelenen satış merkezinin/merkezin sahibi veya hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda noter onaylı yetkilendirilmiş olan bir temsilcisi katılmak zorundadır.
Not: İletilen mesajların konusu resmi içerik taşımamakta olup, uygulamaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi içindir. Kurumumuz mevzuatlarına  http://www.sgk.gov.tr  adresinden ulaşılabileceğinden asıl olan o konudaki Kurumumuz mevzuatlarıdır.

 SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3079

Fax No: 0362 432 2963